07:42

За проекта

На 10.01.2022 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ даде старт на изпълнението на проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021. Проектът има за цел осъществяване на активни действия в посока популяризиране на идеята за преоткриване на София и нейните малко познати исторически, архитектурни, културни и художествени паметници и забележителности.

Изграждането на интернет сайт и мобилно приложение ще предостави възможност на гражданите и посетителите на София да споделят информация и отзиви за забележителностите, като по този начин ще се подпомогне процесът по популяризиране на туристическите маршрути в града и местните културно-исторически и туристически забележителности. Цели се повишаване на познаваемостта на столицата чрез интерактивно преживяване и създаване на стабилна основа за обществена подкрепа и съпричастност, както и стабилност, устойчивост и бъдеща мултипликация на предвидените резултати. Предвидените цели и резултати следва да бъдат постигнати до началото на месец май 2022г.

Планираните дейности по проекта включват:

 • Анализ и проучване на подходящи исторически, архитектурни, културни и художествени места и обекти на територията на гр.София;
 • Формиране на обществен и граждански интерес към идентифицираните обекти;
 • Създаване и популяризиране на интернет сайт с описание и информация за идентифицираните места и обекти със засилен обществен интерес;
 • Създаване и разпространение на мобилно приложение/ апликация с идентифицираните забележителности/ маршрути;
 • Дейности по публичност и популяризиране на обществена информация.

На 19.08.2022 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие - България“ започна изпълнението на проект „Виртуално все по-позната София“ с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2022. Инициативата предвижда надграждане на дейностите от предходно изпълнения проект „Виртуален тур – непозната София“. 

Вторият етап на проекта ще допълни палитрата от вече съществуващите обекти и маршрути в сайта https://unknown-sofia.com/ и ще повиши познаваемостта на столицата. Промените в софтуерния продукт ще позволят резултатите да достигнат до максимално широк обхват от хора, в т.ч. до лица със зрителни увреждания, които да получат равен достъп за „дигитално“ запознаване с обектите. Предвидените цели и резултати следва да бъдат постигнати до средата на месец ноември 2022г.

Планираните дейности по проекта включват:

 • Усъвършенстване и надграждане на уебсайт и мобилно приложение, в т.ч.: разширяване на маршрутите чрез добавяне на нови; създаване на календар на събитията, провеждани в обхвата на публикуваните на уебсайта обекти; озвучаване описанието на обектите с цел осигуряване на достъп до информацията за хора със зрителни проблеми; предоставяне на възможност за потребителско добавяне на материали.
 • Разработване на дигитална игра, предизвикваща интерес към идентифицираните обекти и маршрути – геймификация.
 • Дейности по публичност и информираност.
 • Организиране и провеждане на заключително събитие.

На 01.07.2023 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие - България“ започна изпълнението на проект „Виртуална разходка из непознатата София – дигитално приключение“ с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2023. Изпълнението на проекта се очаква да допълни, надгради и осигури устойчиво развитие на резултатите, постигнати в следствие на вече реализираните предходни проекти „Виртуален тур – непозната София“ и „Виртуално все по-позната София“, изпълнени с финансовата подкрепа на Столична община, по Програма „Европа 2021“ и „Европа 2022“.

Третият етап на проекта продължава да насърчава иновативното и дигитално представяне на историческите и културни забележителности на столицата, както и създаването на дигитални продукти, представящи интересни и по-малко познати обекти. За постигане на удовлетворяващи резултати ще бъдат използвани иновативни методи, които предизвикват интереса на по-младата аудитория.

Планираните дейности по проекта включват:

 • Усъвършенстване и надграждане на уебсайт и мобилно приложение, в т.ч. добавяне на аудио озвучаване на чужд език (английски и френски), разширяване на маршрутите, актуализиране на дигиталния календар на събитията.
 • Изработване на иновативни продукти с цел популяризиране на избраните обекти в столицата, като карта с памет (USB карта) с интерактивно съдържание и дигитален пъзел под формата на колаж със снимки от избрани обекти.
 • Дейности по публичност и информираност с цел разпространение на постигнатите резултати.
 • Организиране и провеждане на заключително събитие в края на изпълнението на проекта.

Предвидените цели и резултати следва да бъдат постигнати до края на месец октомври 2023 г.