13:53
Споделена София

ЩРАК

ЩРАК
  в зависимост от целта на посещение    ул. Христо Белчев 3
Квартал:    Център
Локация / GPS:    42.694976113719335, 23.321794380195495
Обекти в близост:    Коронясаната къща на проф. Иван Гергов; Царска градина; Къщата с часовника; Балканска банка; Часовникът с двете кули; Entract 127; Арт-къща с музей „Куклите“; Графит „Слънчоглед“
Публичен обект / Частен обект:    Публичен
Маркер  ЩРАК
„Щрак“ е споделено социално пространство, създадено от Български център за нестопанско право, Българска фондация Биоразнообразие и JAMBA, което съчетава кафене, пространство за събития, както и магазин с продукти на български социални предприятия. Талантливи творци и артисти разказват своите истории като предлагат уникални изделия, оборвайки сер ия от социални проблеми.

„Щрак“ дава шанс на хора с различни възможности и от различни общности да се включват в общи колаборации. Място, на което хора с различна социална уязвимост се обучават, тренират и включват на пазара на труда по един достоен начин.

В „Щрак“ могат да се намерят продукти на социалните предприятия от ДарПазар, които имат различни каузи, засягащи живота – опазване на природата, развитие на културата, съхранение на традициите, заетост на хора в уязвимо положение.