03:41
Жива вода

Минерална чешма 4-те чучура - Горна Баня

Минерална чешма 4-те чучура - Горна Баня
  10 мин.    Горна баня
Квартал:    Горна баня
Локация / GPS:    42.67722811161141, 23.236679591016387
Обекти в близост:    Парк “Горна баня”, хотел “Горна баня”
Публичен обект / Частен обект:    Публичен
Маркер  Минерална чешма 4-те чучура - Горна Баня

Водата на находище “Горна баня” изтича под напор главно от андезити и андезитни брекчи в четири извора.

Най-големият извор първоначално е каптиран през 1883 г. и прекаптиран през 1947 г. Известен е като “Бански каптаж” (БК).

Изворът “Домуз дере” е каптиран през 1921 г.

През 1958-1961 г. са прокарани 4 сондажа, които също разкриват термални води, свързани с тези от естествените находища.

Вследствие експлоатацията на води от сондажите банският извор пресъхва. В момента два от сондажите са тампонирани.

Чешмата с минерална вода, известна под името “4-те чучура”, е разположена в източната част на столичния квартал "Горна баня".

Минералният извор в софийския квартал “Горна баня” е познат още от времето на траките, а водите се характеризират с малко разтворени минерални вещества, със стабилен физико-химичен състав и свойства, които не се влияят от промените през четирите годишни сезона - водата е бистра, безцветна, без мирис, с приятен вкус.