14:43
Познатото Непознато

Университетска библиотека

Университетска библиотека
Квартал:    Център
Локация / GPS:    42.6937265340798, 23.3357478695025
Обекти в близост:    В двора на Софийския Университет и Докторката градина
Публичен обект / Частен обект:    С членство
Маркер  Университетска библиотека
Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ е библиотечно-информационен, културен и образователен комплекс, състоящ се от Централна библиотека и 26 филиални библиотеки към факултети, катедри и специалности. Създадена е едновременно с Висшето училище в София през 1888 г., първата Университетска библиотека в България и до днес играе важна роля в развитието на българската наука и образование като най-голямата научна библиотека в страната. Основател на библиотеката е първият ректор проф. Александър Теодоров-Балан. Първоначално библиотеката е разположена в една стая в сградата на софийската Първа мъжка гимназия на ул. „Московска” №49, където е настанено и самото Висше училище. Сполучливото нестандартно изпълнение на интериора чрез разположението и формата на помещенията, арковидните прозорци, витите дървени стълбища, богатата ламперия, вътрешният английски двор. Всичко това в съчетание създава неповторим уют и атмосфера на библиотечните фоайета и зали.

През 1889 г. управлението на библиотеката е възложено на проф. Любомир Милетич. Учредява се Библиотечен комитет, а през 1900 г. се приема първият правилник на Университетската библиотека. Само шест години след създаването си през 1894 г. в годишния рапорт на ректора на Университета е посочено, че библиотеката притежава фонд от близо 15 000 библиотечни единици. От 1903 г. до 1936 г. директор на Университетската библиотека е акад. Стоян Аргиров, основоположник на българското библиотекознание. В продължение на 33 години той изгражда библиотеката на Алма матер като модерна европейска институция.

Източници:
Университетска библиотека
СУ "Свети Климент Охридски"